Mustafa Kemal Atatürk Aydınlı Mı?

Mustafa Kemal Atatürk Aydın'lı mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün soy reçetesini inceleyen Secattin Zenginoğlu “Atatürk Aydınlı mı?” sorusunun yanıtını yaptığı araştırmalar ile bizlerle paylaşıyor. Yazıyı değişiklik yapmadan alıntıladık, sizlerden de Atatürk’ün Aydın ile olan bağı hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.

“Diyarbakırlı, Trakyalı, Erzurumlu, Vanlı, İstanbullu, Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu damarlar birbirini tanısın. Bu dediğim şey olduğu zaman başka bir alem görülecek ve alem dünyaya hayret verecektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK (1932)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Soy Şeceresi

Sultan Murat Hüdavendigar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devletleri padişahlık dönemlerinde Rumeli’yi, Balkanlar’ı ve Avrupayı Türkleştirmek için, soyunda ve sopunda hiçbir karışım ve bozukluk olmayan Türk ailelerinden oluşan özel göçleri buralara göndermiştir.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan, 950 tarih ve 82 numaralı İl Yazıcı Defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı İl Yazıcı defterinde Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Türk Boy ve Ailelerinin isimleri açıkca yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk’ü, Yörük Türkmen Boylarından oluşan aileler olduğu kayıtlarda belirtilmektedir.
İşte bu kayıtlarda Ulu Önder Atatürk’ün atalarının, Anadolu’nun, Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır.

Atatürk’ün dedeleri Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, Yunanistan’da Manastır Vilayetinin Derbei Bala Sancağına bağlı bulunan Kocacık Nahiyesine yerleşmişlerdir. Atatürk Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi’nin torunudur. Hafız Ahmet Efendinin saçları kırmızı olduğu için adına “Kırmızı Hafız Efendi” derlerdi. Ulu Önder Atatürk’ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi Kocacık Nahiyesinin Çınarlı Mahallesinde ilkokul öğretmenliği yapmakta idi.

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de bu Kocacık Nahiyesinde dünyaya geldi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık Nahiyesi tamamen Türk’tür. Burada yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağ ve Karagöz olduğu, yukarıda adı geçen İl yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır. Keza yine bu belgelerde Aktan ve Naldöken Yörüklerinin de buralarda bulunduğu yazılmaktadır.

Fetihnamelerde buralardaki Konya Türklerine Hudut Gazileri unvanının verildiği yazılmaktadır. Bu Türklere Miri Yörükan Türkmenler de denilmekteydi.
Atattürk öz be öz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi’nin babası Aydın’dan Selanik’e gitme Sofuzade Feyzullah Efendidir. Diğer bir deyimle Zübeyde Hanımefendinin babası Aydınlı’dır.

Bonus Video 🙂

Bu da Veda Filmi Zeybek Sahnesi

Konu hakkındaki görüşlerinizi yorum alanına yazarak tüm Aydınlılar ile paylaşabilirsiniz.

Bildir

Editör İlhan

1984 yılında doğdu, ortalama 20 yıldır internet ile ilgili bir çok alanda çalışmalar yaptı. Bu süreçte edindiği tecrübeleri, doğduğu ve büyüdüğü yer olan Aydın için kullanıyor.

Yorumlar

  1. Mustafa Kemal Atatürk Aydın’lı mı bilmem ama Türkiye’li olmaktan ve böyle bir lidere sahip olmaktan onur duyuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçeriği sevdiniz mi?